Obserwatorzy

poniedziałek, 15 stycznia 2024

Sama siebie zaskoczyłam

W lipcu 2012 roku na tym blogu napisałam po raz pierwszy o urządzeniu #Exogen. Dziś wróciłam do mojego bloga po długiej przerwie i o zgrozo jak mogłam zapomnieć. A jednak. Od 3 lat pracuje z Exogenem i ma on znakomite wyniki w procesie wspomagania leczenia zlaman. https://sclr-ranaprzewlekla.blogspot.com/2012/07/nowinki-medyczne-w-leczeniu-zaman.html?m=1

Doskonalenie umiejętności w kontekście samodzielność zawodowej pielęgniarek i położnych

Zarówno osoby samodzielne zawodowo prowadzące indywidualne oraz grupowe praktyki zawodowe jak również pracujące na zasadzie umowy o pracę wykonują autonomiczny zawód pielęgniarki i położnej. Świadczą one usługi medyczne na rzecz pacjentów zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, a ich zakres reguluje Ustawa z dnia 11 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarek i położnych (Dz.U. 2011, nr 174, poz.1039 z późn. zm.). Istnieją inne akty wykonawcze takie jak rozporządzenia Ministra Zdrowia będące aktami pomocniczymi dla ustawy zawodowej. Jednym z nich jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz.U. 2017 poz. 4970). Znajomość tego dokumentu jest kluczowa, jeśli chcemy rozmawiać o samodzielności zawodowej oraz jej zakresie zgodnie z ukończonym kształceniem przed i podyplomowym. Znajomość wspomnianego rozporządzenia istotna jest dla osób wykonujących między innymi niżej wymienione czynności:

➡️badanie fizykalne pacjentów, 

➡️wykonywanie i interpretacja zapisu EKG,

➡️zlecania i samodzielne wykonywanie badań diagnostycznych,

➡️leczenie ran i owrzodzeń przewlekłych, 

➡️wykonywanie zaawansowanych czynności ratowniczych. 

Wiedza uzyskana po zapoznaniu się z przepisami prawnymi w oparciu o suplement do dyplomu ukończenia studiów I i II stopnia, oraz wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona pielęgniarka i położna po ukończeniu kursu specjalistycznego, kwalifikacyjnego oraz specjalizacyjnego pozwala na pełne wykorzystanie posiadanych kompetencji. Jest to instrument prawny regulujący sposób wykonywania świadczeń oraz ich zakres w określonych sytuacjach. 

Załącznik nr 3 przywoływanego rozporządzenia określa jakie leki pielęgniarka i położna może podać samodzielnie bez zlecenia lekarskiego swoim pacjentom. Natomiast paragraf 8, pkt. 1 i 2 regulują, jak udokumentować i przekazać informację lekarzowi sprawującemu opiekę nad pacjentem po tego typu interwencji zarówno w podmiocie leczniczym jak i poza nim. Dlatego tak istotna jest znajomość przepisów regulujących wykonywanie naszych zawodów.

Akty wykonawcze ulegają częstym zmianom jako grupa zawodowa powinniśmy obserwować ten proces jak również w nim uczestniczyć. Udział w procesie legislacji to niezwykle ważne narzędzie dające możliwość realnego wpływu na zachodzące przemiany prawne. Są one niezwykle istotne, takie działania dają nam realny wpływ na możliwość rozszerzenia naszych kompetencji zawodowych. 

Rozszerzanie kompetencji zawodowych a co za tym idzie samodzielności zawodowej jest bardzo ważne, ponieważ jesteśmy grupą wykonującą zawody autonomiczne, regulowane dyrektywą 36/2005/EU. Dyrektywa ta wpływa na wykonywanie naszych zawodów w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Zgodnie z jej zapisami pielęgniarki i położne po zakończeniu kształcenia przed dyplomowego powinny być gotowe do przyjęcia pełnej odpowiedzialność za planowanie, organizowanie i zarządzanie opieką, którą świadczą na rzecz pacjenta. W ustawie zawodowej znajdują się liczne odwołania do wspomnianej dyrektywy. Jej zapisy wpływają na formę i przebieg kształcenia przed i podyplomowego poprzez wykorzystanie wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia oraz zaleceń i standardów opieki tworzonych przez pielęgniarskie towarzystwa międzynarodowe oraz krajowe na bazie medycyny opartej na faktach.   

Niezależnie od posiadanego stopnia wykształcenia czy ukończonych kursów wszyscy przedstawiciele naszych zawodów mają obowiązek ciągłego kształcenia i aktualizacji swoich kompetencji zawodowych. Powinno ono dotyczyć każdego obszaru udzielanych przez nas świadczeń. Dlatego zachęcam wszystkich członków naszej Izby do podjęcia takiej właśnie formy kształcenia ustawicznego. Informacje o różnych formach doskonalenia podyplomowego oraz informacje na temat zmian w przepisach znajdziecie na stronie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku. Zapraszam Was do śledzenia ogłoszeń i korzystania z dofinansowanej formy kształcenia podyplomowego z unijnymi programami włącznie. 

Na zachętę przedstawiam Wam jak wyglądały warsztaty z zakresu wykonywania resuscytacji krążeniowo - oddechowej wraz z użyciem AED podczas IV Ogólnopolskiego Zjazdu Pielęgniarek Medycyny Szkolnej w dniach 30-31 sierpnia 2022 w Warszawie. Miałam zaszczyt poprowadzić te warsztaty dla grupy około 120 pielęgniarek szkolnych. Podczas tych warsztatów miałam okazję zachęcić koleżanki z całej Polski do wzięcia udziału w dofinansowanych kursach specjalistycznych RKO. Kurs ten rozszerza nasze uprawnienia o możliwość samodzielnego założenia maski krtaniowej która umożliwia lepszą i bezpieczna wentylację pacjentów. 

Źródła:

⏩Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (akt jednolity obowiązujący na dzień 28/06/2022

⏩Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiegoWarsztaty „Wywiad i badanie przedmiotowe w praktyce pielęgniarskiej”

  

W dniach 10 i 17 grudnia 2022 odbyły się warsztaty hybrydowe z zakresu przeprowadzania wywiadu i badań fizykalnych. Zajęcia przeprowadzone zostały przez mgr piel. Jerzego Krukowskiego specjalistę w dziedzinie pielęgniarstwa paliatywnego oraz wieloletniego nauczyciela akademickiego. 

W dniu 10 grudnia 2022 odbyły się zajęcia on-line w czasie których przypomnieliśmy sobie zakres materiału z badań fizykalnych. W dniu 17 grudnia 2022 spotkaliśmy się na sesji stacjonarnej w Chojnicach. Była to okazja do pracy ze sprzętem jakim może posłużyć się pielęgniarka i położna w trakcie wykonywania swojej pracy. Najważniejszy był oczywiście stetoskop – umiejętność osłuchania pacjentów niezależnie od jego wieku jest umiejętnością bezcenną w naszej pracy.  

Cała grupa uczestnicząca w tym szkoleniu odświeżyła i uzupełniła swoja wiedzę na temat badania fizykalnego oraz prowadzenia wywiadu z pacjentem. Na zdjęciu przedstawiamy sprzęt stosowany w badaniach fizykalnych przez nasze grupy zawodowe. Umiejętność posługiwania się takim sprzętem oraz prawidłowa interpretacja uzyskanych wyników jest podstawowym narzędziem pracy dla nas. Należy dodać, że członkowie OIPiP w Gdańsku regularnie opłacający składki mogli uzyskać dofinansowanie na udział w dotychczasowych edycjach tych szkoleń. 


 Uczestnicy warsztatów i sprzęt do ćwiczeń.


#badaniefizykalne

#pielegniarka

Rok 2023
To był rok w którym się obroniłam - uzyskałam tytuł magistra pielegniarstwa. Rozpoczęłam karierę akademicką  - wykładam w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie na kierunku Pielęgniarstwo - jestem asystentem Wydziału Nauk o Zdrowiu ( oddział Gdańsk).

Uczestniczyłam w 5 konferencjach jako prelegent. Nie miałam czasu na prowadzenie bloga, ale już to naprawiam. Wracam do Was z nową energią i postaram się pisać minimum raz w tygodniu. 

wtorek, 18 stycznia 2022

2022 rok co się zmieniło

 Witajcie

Od 1 stycznia zmieniła się nazwa mojej firmy. Obecnie nazywa się Magdalena Włochowicz NURSE-MED. Zaczynam również przyjmować moich Pacjentów w Gdyni w stacjonarnym gabinecie. 

Będziemy tam również szczepić pacjentów przeciwko Covid19 jako MOBILNA JEDNOSTKA SZCZEPIŃ. 

Zapraszamy wszystkich którzy od 16 roku życia na szczepienia. Wkrótce podamy szczegóły. 

www.mwipp.pl

#pielęgniarkawtorek, 11 maja 2021

Po co Pielęgniarce stetoskop?

Żartobliwa odpowiedź to, żeby lepiej słyszała. Tak, ale co ma lepiej słyszeć? Zadaliście sobie kiedykolwiek to pytanie? 

Dziś Pielęgniarki i Położne posiadają uprawnienia do samodzielnego badania Pacjenta. Nie tylko zbadają puls, saturację, ciśnienie krwi tętniczej, liczbę oddechów, zmierzą poziom glikemii,  kwasu moczowego, kreatyninę, cholesterol i wiele innych parametrów  z krwi włośniczkowej z Twojego palca. 

W tej chwili każda z nas umie osłuchać serce i płuca. Co nam to daje? Wiele z nas posiada uprawnienia do samodzielnej ordynacji i wypisywania recept. Ja takie uprawnienia posiadam. Jestem specjalistą pielęgniarstwa chirurgicznego i mogę zbadać mojego pacjenta, osłucham również brzuch, poszukując oznak  pracy jelit. Jeśli uznam, że pacjent wymaga zaordynowania antybiotyku, to mogę to zrobić. 

Mogę wystawić recepty na inne leki, których potrzebujesz by zdrowieć. Mogę również leczyć rany i tu też wystawię recepty. 

Najważniejsze, wiele z nas może kontynuować recepty na podstawie dokumentacji medycznej. 

Nie zapominajmy również, że  możemy wystawić wniosek na wyroby medyczne dla Pacjentów.

Zawód Pielęgniarki to w dzisiejszych czasach całkiem inna profesja niż 20 lat temu. 

Jesteśmy samodzielnym zawodem, mamy własne praktyki, działamy i edukujemy pacjentów. A co najważniejsze używamy STETOSKOPÓW W NASZEJ PRACY PO TO BY ZAPEWNIĆ WAM POWRÓT DO ZDROWIA.

#nurses

#pielęgniarka

#położna

#recepta

#stetoskop


poniedziałek, 8 marca 2021

Znaczenie nowej generacji opatrunków w mechanicznej metodzie oczyszczania ran oraz zapobieganie ich kontaminacji i infekcjom

 

Opatrunki, które aktualnie dostępne są na rynku medycznym, mają najróżniejsze cechy. Umożliwiają bezbolesną zmianę, zapewniają utrzymanie ciepła, pochłaniają wydzielinę, działają bakteriobójczo. Dlatego też mają ogromne znaczenie w chirurgicznym zaopatrzeniu ran, przewlekłych jak i ostrych. Dzięki innowacyjnym technologiom zastosowanym w procesie produkcyjnym mogą one wyprzedzać i wzmacniać działania chirurgiczne, łagodzić ich skutki oraz zapobiegać ewentualnym powikłaniom pooperacyjnym.

Opatrunek jako element wyprzedzający, znoszący konieczność postępowania chirurgicznego

Opatrunki nowej generacji zwane także specjalistycznymi, dzięki swoim funkcjom mogą wyprzedzić działanie chirurga. Adekwatna diagnostyka rany, polegające na określeniu stopnia zaawansowania, głębokości, obecności zanieczyszczeń i zakażenia tkanek w ranie, znajomości stanu ogólnego, odżywienia a nawet możliwości finansowych pacjenta, umożliwia pielęgniarce zastosowanie opatrunku, który zapewni wszystkie możliwe pozytywne efekty działania na ranę. Omawiane zaopatrzenie działa bakteriobójczo, zapobiega lub niweluje możliwość wystąpienia zapalenia w ranie. Może przyśpieszyć proces gojenia poprzez pobudzenie ziarninowania. Właściwości wiążące działają na zanieczyszczenie i wysięk, zmniejszą je, przez co  umożliwią ich kontrolowanie.

Rana z obecnymi tkankami martwiczymi nie musi wymagać interwencji chirurga w celu opracowania. Zastosowanie opatrunku lub żelu rozpuszczającego martwiczo zmienione tkanki daje możliwość na oczyszczenie bez interwencji chirurga. Trwa to dłużej niż zastosowanie skalpela, jednak korzyści płynące z kilku zmian opatrunku są znamienne dla rany. Tkanki nie doznają urazu mechanicznego, niweluje się możliwość uszkodzenia zdrowych tkanek otaczających ranę, czy można mówić o większej precyzji oczyszczenia? Tak, ponieważ autolityczne oczyszczenie rany jest najkorzystniejsze ze względu na rozpuszczenie tkanek martwiczych, unikniecie bólu towarzyszącemu interwencji chirurgicznej, a przede wszystkim lęku przed nią odczuwanego przez pacjentów. Dlatego tam gdzie można sobie na to pozwolić poprawnym jest stwierdzenie o wyprzedzaniu interwencji chirurgicznej.

 

Postępowanie opatrunkowe, jako czynnik wzmacniający interwencję chirurga

Zdarzają się sytuacje, gdy rana wymaga interwencji chirurga. Jest tak w sytuacji, gdy rana jest ostra, wymaga opracowania i zszycia brzegów w celu zapewnienia gojenia poprzez rychłozrost. Są to również rany urazowe, takie jak złamanie otwarte, rany powłok brzusznych, rany głowy oraz powierzchowne rany skóry na całym ciele.

Po opracowaniu brzegów i oczyszczeniu dna rany oraz zbliżeniu brzegów, chirurg potrzebuje materiałów opatrunkowych, które pomogą mu jak najlepiej wzmocnić proces leczniczy rany. Ważne jest by zapewnić ranie optymalną temperaturę, osłonić ją przed czynnikami zewnętrznymi, wspomódz ewakuację wydzieliny wysiękowej, powstającej w dnie rany. Najkorzystniejszymi są opatrunki o zwiększonej chłonności, zabezpieczające skórę wokół, uniemożliwiając jej macerację przez wysięk. Istotne jest również zapewnienie bezbolesnych zmian opatrunków, by nie zakłócać procesów leczniczych poprzez dodatkowe drażnienie rany. Bardzo ważnym problemem występującym głównie w przypadku zabiegów ortopedycznych jest wystąpienie pęcherzy na skórze wokół miejsca operowanego. Przyczynami ich powstawania mogą być:

  • możliwość przesuwania się względem siebie warstw skóry i opatrunku w długim okresie czasu,
  • obrzęk tkanek występujący po zabiegu wokół miejsca operowanego oraz powodowany przez wcześniejszy uraz,
  • sposób zaopatrzenia rany oraz typ zastosowanego opatrunku,
  • wystąpienie problemów skórnych szczególnie u osób w starszym wieku.

Wystąpienie pęcherzy w obrębie miejsca operowanego podnosi ryzyko zakażenia. Może to spowolnić gojenie, wydłużyć pobyt w szpitalu, co niesie za sobą duże koszty, powiększenie stresu pacjenta oraz jego wtórną kolonizację drobnoustrojami chorobotwórczymi. Pęcherze pooperacyjne to dodatkowa praca zespołu terapeutycznego, dodatkowe zmiany opatrunków i opóźniony powrót pacjenta do domu.

Stosowana do tej pory na salach operacyjnych ogólno dostępna i tania gaza ma wiele wad, miedzy innymi trudność w dopasowaniu się do kształtu ciecia chirurgicznego. Kontakt z raną w okolicach ruchomych stawów jest utrudniony. Gaza przywiera do tkanek, przez co istnieje problem z jej usunięciem, a pochłanianie wysięku zmusza personel do częstszych zmian opatrunku. Materiał ten może przywierać do szwów, staplerów czy tez drenów, przez co zwiększa negatywne odczucia pacjenta. Opisywany opatrunek nie wykazuje dużej zdolności do ochrony przed kontaminacją miejsc operowanych. Dlatego też potrzebne jest zmniejszenie zmian opatrunków do niezbędnego minimum. Korzystnym jest odchodzenie od tradycyjnych gazowych opatrunków na rzecz opatrunków nowej generacji.

W przypadku zabiegów ortopedycznych takich jak endoprotezoplastyka stawów kolanowego i biodrowego oraz kardiochirurgicznych sprawdza się „Technika Jubilee”. Pozwala ona zapobiegać powyższym powikłaniom związanym ze stosowaniem tradycyjnych opatrunków. Opisywana technika została opracowana w Golden Jubilee National Hospital, Clydebank w Glasgow. Jej istotą jest zastosowanie opatrunków hydrowłóknistych Aquacell i Aquacell Ag oraz opatrunków hydrokoloidowych lub folii poliuretanowej. Metoda ta składa się z następujących kroków [13]:

1.         Staranne oczyszczenie rany i jej brzegów w warunkach bloku operacyjnego lub oddziału.

2.         Zastosowany opatrunek hydrowłóknisty składa się 4 - krotnie tak by uzyskać opatrunek dłuższy od rany o 1 – 2 cm. Jeśli rana jest długa to stosuje sie w ten sposób kilka opatrunków, musza one jednak zachodzić na siebie na odcinku 1 cm.

3.        Opatrunek hydrowłóknisty pokrywa się opatrunkiem hydrokoloidowym, w przypadku długich ran jest to kilka opatrunków, zachodzą one na siebie na min. 1 – 2 cm. Hydrokoloid należy zakładać od środka na zewnątrz by wyeliminować powietrze spod opatrunku. Nie wolno rozciągać go czasie aplikacji. Jeśli opatrunek zakładany jest na okolicę stawu kolanowego, staw powinien być zgięty.

4.        Dreny zaopatruje się w sposób analogiczny, owija sie go opatrunkiem hydrowłóknistym złożonym 4 – krotnie, okleja się hydrokoloidem. Należy tak umiejscawiać dren, by umożliwić niezależne zmiany opatrunków.

5.        Zmiana opatrunków wskazana jest, gdy opatrunek hydrowłóknisty jest przesiąknięty.

Aktualnie na rynku polskim pojawił się opatrunek, który łączy w sobie wymienione wyżej opatrunki stosowane w „Technice Jubilee”. Jest to Aguacel surgical i Aguacel Ag surgical. Aplikacja jest prostsza i mniej pracochłonna. Można jej dokonać w każdych warunkach. Alternatywa dla tej metody mogą być gotowe plastry z materiałem opatrunkowym takie jak: Fixopore S, Cosmopore E, Primapore oraz odpowiedniki na bazie folii poliuretanowej i opatrunków ze srebrem. Dobór opatrunku jest uzależniony od możliwości finansowych pacjenta jak również zaopatrzenia aptek. 

Rys Zastosowanie „Techniki Jubilee”, Źródło: ConvaTec

 

 

 


Rana pooperacyjna, stan po rewizyjnej alloplastyce stawu biodrowego, 4 doba od zabiegu, Źródło: zbiory własne

 


 

Zaopatrzenie tej samej rany opatrunkiem Aquacel Ag surgical w 4 dobie od operacji, Źródło: zbiory własne

 

 

Postępowanie opatrunkowe, jako czynnik łagodzący negatywne skutki interwencji chirurga

Interwencja chirurga w ciało człowieka jest zawsze doznaniem traumatycznym nie tylko ze względu na ból fizyczny, jest to również przykre doznanie psychiczne. Każdy z nas boi się takiej interwencji. Pacjenta z raną przewlekła, która wymaga oczyszczenia metodą mechaniczną czeka kontakt z chirurgiem. Należy dołożyć wszelkich starań by trauma, jakiej doznaje pacjent w czasie takiej konfrontacji była jak najmniejsza, jak najmniej boleśnie i źle pamiętana przez chorego. Udaje się to dzięki zastosowaniu opatrunków nowej generacji. W przypadku planowanego zabiegu chirurgicznego  z zakresu ortopedii, chirurgii ogólnej, kardio i torakochirurgii pacjenci również skazani są na swego rodzaju traumę pourazową, dlatego jak najlepsze zaopatrzenie miejsca operowanego daje gwarancję zmniejszenia dolegliwości bólowych, ograniczenie możliwości wystąpienia powikłań oraz w miarę szybki i sprawny proces gojenia tej rany.

W przypadku planowanych zabiegów operacyjnych opatrunki powinny być dostosowane do ran powstałych w ich wyniku, czyli zapewnić utrzymanie temperatury, ponieważ efektywne gojenie rozpoczyna się w temperaturze powyżej 37ºC, wydzielina z rany jest odprowadzana do struktur opatrunku, nie tworzy się na ranie warstwa dająca pożywkę mikroorganizmom, a wilgoć odprowadzana nie powoduje maceracji skóry. Likwidacja niebezpiecznych czynników zewnętrznych przynosi bardzo dobre efekty w procesie leczenia. Jeśli dodatkowo istnieje możliwość, że miejsce operowane i skóra wokół mogły być skolonizowane lub kwalifikujemy pole operacyjne do czysto -skażonego bądź skażonego, zastosowanie opatrunków z zawartością srebra, bądź innych środków bakteriobójczo czynnych umożliwia skuteczną walkę z możliwym zakażeniem, eliminuje wysięk z rany wraz z drobnoustrojami patogennymi, a co za tym idzie niweluje możliwość rozwoju poważnego zakażenia oraz długiego pobytu pacjenta w szpitalu pociągającego za sobą finansowe straty.

 

 

Rys 22 Rana pooperacyjna w 3 dobie po alloplastyce stawu biodrowego, widoczne zmiany na skórze, obrzęk, rana po pęcherzu skórnym, skóra jest napięta i błyszcząca, Źródło: zbiory własne

 

 

Rys 23. Ta sama rana po zastosowaniu opatrunku Aquacel surgical, zmiana opatrunku po 4 dniach, Źródło: zbiory własne

 
poniedziałek, 22 lutego 2021

Komisja problemowa do spraw Recept przy OIPiP w Gdańsku

Moje marzenie spełniło się, powołaliśmy do życia komisję któa będzie zajmować sie srawami recept pielegniarek i położnych, na razie w gdańsku, ale mam nadzieję że wkrótce w każdej Izbie taka komisja powstanie.

Studia magisterskie

Kochani włassnie zaczynam drugi semestr studiów magisterskich na kierunku Pielęgniarstwo w GUMed, bałam się i boję sie tego co mnie czeka. Jednak wiem że dam radę. Do przodu.